Tarkoitus

Kraatarin siirto

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, tilaisuuksia ja näyttelyitä sekä talkoita.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien juuriltaan Kaustisen Virkkala-sukuihin kuuluvien yhteenkuuluvaisuutta, kerätä, tallentaa ja julkaista sukuihin liittyviä muistoja, kuva-aineistoja ja esineistöjä sekä tuoda esille suvuissa ilmenneitä kulttuuriharrastuksia, käden taitoja ja rakentamisen perinnettä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, julkaisuja ja näyttelyitä ja hankkia avustuksia sekä arpajaisia hankittuaan niihin asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa myös irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.